مزور پلاستیکی پلی پروپیلن با پایه شش گوش در سایزهای محتلف