اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۳۸۸۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۰۰۸۳۶۴ ۹۱۲ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۷۴۱۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۳۰۰۸۳۶۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
ناصرخسرو ، کوچه خدابنده لو ، کوچه شهید کجوری ، پاساژ میثاق ، طبقه زیر همکف ، پلاک 13

بازرگانی سهند شیمی

تلفن

  • ۳۳۹۳۸۸۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۰۰۸۳۶۴ ۹۱۲ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۷۴۱۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۳۰۰۸۳۶۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  ناصرخسرو ، کوچه خدابنده لو ، کوچه شهید کجوری ، پاساژ میثاق ، طبقه زیر همکف ، پلاک 13